IAUNFaculties

دانشکده مهندسی برق در سطح کارشناسی در چهار گرایش الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات در حال فعالیت است. همچنین این دانشکده پذیرای گرایش بیوالکتریک از رشته مهندسی پزشکی نیز می‌باشد. هدف از برگزاری این دوره‌ها تعلیم و تربیت مهندسانی متخصص با تأکید بر ایجاد زمینه‌های قوی در ریاضیات، علوم پایه، علوم مهندسی و طراحی مهندسی برای فعالیت در زمینه‌های مختلف صنعت برق می‌باشد. همچنین با تأکید بر محتوای آموزشی این دوره‌ها، امکان ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای دانش‌آموختگان دانشکده برق فراهم می‌شود. از طرف دیگر، با استفاده از آزمایشگاه‌های آموزشی کوشش می‌شود تا دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار نیز آماده شوند.

دانشکده مهندسی برق در حال حاضر اقدام به برگزاری دوره‌های زیر در مقطع کارشناسی می‌نماید:

  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک
  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت
  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل
  •     کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات
  •     کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
  •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
  •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی قدرت
  •     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

2211  22222 copy  2233  22444